Badanie: pandemia przyspieszyła automatyzację i robotyzację