Biomed-Lublin ma umowę z inwestorem ws. objęcia akcji za łącznie 21,39 mln zł

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek podpisał umowę objęcia akcji pomiędzy spółką a inwestorem, wskazanym przez Ipopema Securities, podał Biomed. Na mocy umowy inwestor objął 1 734 798 akcji nowej emisji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,1 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 12,33 zł za każdą akcję nowej emisji. Łączna cena emisyjna za akcje nowej emisji objęte ofertą objęcia akcji nowej emisji wynosi 21 390 059,34 zł.