Grożą nam spory o podwójny podatek w czasie pandemii

Polska nie opublikuje własnych rekomendacji w sprawie zasad opodatkowania transgranicznych dochodów w czasie epidemii COVID-19. Nie zastosuje się też do wskazówek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.