Historia nie musi być filarem patriotyzmu. Fantazje rodzą frustracje [WYWIAD]

Nasz problem jako narodu polega na tym, że wciąż nie przepracowaliśmy fałszerstw i przemilczeń – mówi Łukasz Niesiołowski-Spanò, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.