Prezes ZUS: System EESSI sięga za granicę!

​Dzięki systemowi elektronicznej wymiany danych EESSI sprawy międzynarodowe są obsługiwane sprawniej i szybciej – wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Sprawy te obejmują m.in. przyznanie zasiłków, emerytur i rent osobom pracującym w państwach UE/EFTA.