RPO złożył skargę nadzwyczajną w głośnej sprawie kredytu frankowego

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną od wyroku z 2015 r. oddalającego pozew inicjatora Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „Pro Futuris” w sprawie unieważnienia umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Rzecznik wnioskuje o ponowne rozpoznanie tej sprawy.