Serinus miał 9,3 mln USD straty netto, 16,64 mln USD straty EBIT w 2020 r.

Serinus Energy odnotował 9,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.