Wysokie ceny CO2 niepokoją PGE

Obserwowany dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 uderza w sektor energetyczny. Może to doprowadzić do ograniczania inwestycji przez grupy energetyczne, a tym samym do spowolnienia transformacji. Grozi też wcześniejszym wygaszaniem aktywów konwencjonalnych w Polsce, co może skutkować dalszym zwiększaniem importu prądu do krajowego systemu – oceniają przedstawiciele PGE.